Hangzhou, Zhejiang Conservatory of Music

Guo, Ming – Spring at Westlake (2017) Li, Jun – The Steps of Life (2017) Li, Pan – The Flame (2017) Shen, Nalin – Meng Yuan Arr. for Piano Ttrio (2016) Tian, Gang – Circle Dances (2016) Zhang, Xin – Blooming Ripple (2016) Zhang, Yin – White Stones (2016) Zhang, Zeyi – Blooming (2016) Zhu, […]

Brown, Ashley

Arr. of Philip Glass’ Mishima for Piano Trio (2018), c. 3′

McLeod, Jenny

Clouds (2021) – c. 7 Seascapes, Arr. from Tone Clock Pieces (2015) – c. 10′  

Speak, Jeroen

Serendipity Fields, for piano trio and guzheng – c. 11′

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide